MEDLEMSAVGIFT EQUMENIA

Publicerat 2014-01-09

250 kronor per person och år (oavsett antal grupper). Max 600 kronor/familj och år.
Betala till bankgiro 5160-4254 och ange vem betalningen avser.