VISION EQUMENIA

En öppen gemenskap i glädje och tro – en trygg plats att växa.

Läs mer

MEDLEMSAVGIFT EQUMENIA

250 kronor per person och år (oavsett antal grupper). Max 600 kronor/familj och år. Betala till bankgiro 5160-4254 och ange vem betalningen avser.

Läs mer