Gudstjänster

Välkommen att fira gudstjänst i Missionskyrkan på söndagar klockan 10. Vi tar max emot 50 personer. Varje söndag klockan 10 lägger vi ut veckans gudstjänst här på hemsidan. Lösenord till gudstjänsten är ”ordet”.

>>> SE INSPELADE GUDSTJÄNSTER

En ”vanlig” gudstjänst i Missionskyrkan innehåller sång och musik, bibelläsning, församlingssång, tid för eftertanke och bön och predikan. Oftast håller vi oss till kyrkoåret men ibland kan olika temaperioder dyka upp.

Söndagsskola

Vår söndagsskola kallas Himlakul. Den samlas under gudstjänsttid. Ibland deltar barnen en stund i början av gudstjänsten.

Tomasmässa

Tomasmässan är vår nattvardsgudstjänst. Den firas en gång i månaden, oftast den första söndagen i månaden. Den är utformad för att skapa delaktighet och låta hela kroppen vara med. Det sker genom gemensamma böner och sånger och flera olika bönestationer som du kan uppsöka under tiden bröd och vin delas ut. Till exempel kan du böja knä och få en välsignelsebön, du kan meditera vid en ikonbild, skriva en bönelapp som fästs på ett kors med mera.