Gudstjänster

Välkommen att fira gudstjänst, söndagar klockan 10.00!

En ”vanlig” gudstjänst i Missionskyrkan innehåller sång och musik, bibelläsning, församlingssång, tid för eftertanke och bön och predikan. Oftast håller vi oss till kyrkoåret men ibland kan olika temaperioder dyka upp.

Söndagsskola

Vår söndagsskola kallas Himlakul. Den samlas under gudstjänsttid. Ibland deltar barnen en stund i början av gudstjänsten.

Tomasmässa

Tomasmässan är vår nattvardsgudstjänst. Den firas en gång i månaden, oftast den första söndagen i månaden. Den är utformad för att skapa delaktighet och låta hela kroppen vara med. Det sker genom gemensamma böner och sånger och flera olika bönestationer som du kan uppsöka under tiden bröd och vin delas ut. Till exempel kan du böja knä och få en välsignelsebön, du kan meditera vid en ikonbild, skriva en bönelapp som fästs på ett kors med mera.