Equmenia

Equmenia Vetlanda (tidigare SMU) ordnar en rad olika verksamheter för barn och ungdomar. Ibland har vi också större arrangemang.

Har du frågor om Equmenia får du gärna kontakta ungdomsledare Axel Rosenkvist (0383-156 12, e-post: axel@vetlandamissionskyrka.se)

eller ungdomsstyrelsen (epost: ungdomsstyrelsen@vetlandamissionskyrka.com).

Välkommen till oss!

 

program

Aktuellt

Markusevangeliet

2018-01-23

Markusåret

År 2018 kallas inom Equmeniakyrkan för Markusåret.

Skyltar vid Missionskyrkan

2018-01-23

Nya parkeringsregler

Missionskyrkans parkering är till för besökare till Missionskyrkan och Polishuset.

Under v. 3 börjar equmenias barn- och ungdomsgrupper sin verksamhet för vårterminen.

Tisdag kl. 18.00

* Spårarscout,  Upptäckarscout,  Äventyrarscout