Equmenia

Equmenia Vetlanda – för barn och ungdomar!

Har du frågor om Equmenia får du gärna kontakta

Välkommen till oss!

2020-11-08
Alla samlingar är inställda pga Covid-19, åtminstone till 24/11.
Vissa aktiviteter kan komma att genomföras digitalt – mer info kommer från resp. grupp