Konfirmation

Vi har gemensamt konfirmandarbete med Allianskyrkan, Pingstkyrkan och Equmeniakyrkan Ekenässjön. Det består av:

 • Veckosamlingar, torsdagar kl. 16-18 som alternerar mellan kyrkorna.
 • Gudstjänstbesök
 • Hajker och läger

Året konfirmation ser ut så här:

 • Start i oktober 2022 och avslutning i september 2023.
 • Torsdag 22 september kl. 19.00 i Allianskyrkan
  Informationsträff för blivande konfirmander och föräldrar.
 • 7-9 oktober
  En hajk där vi lär känna varandra och bekantar oss med Bibeln.
  Hajken avslutas med gudstjänst i Missionskyrkan.
 • Torsdag 13 oktober och torsdagarna framöver är det veckosamlingar kl. 16-18

VAD INNEHÅLLER KONFIRMATIONSLÄSNINGEN?

 • Vi låter dig ställa dina egna frågor om livet, tron och Gud.
 • Vi presenterar kristen tro, vem Jesus är och läser Bibeln.
 • Vi samtalar och diskuterar.
 • Vi leker mycket tillsammans.
 • Vi fikar!

Konfirmationen är öppen för alla!

FOLDER

Folder för nedladdning finns här:


LEDARE

Du är välkommen att ta kontakt med någon av oss ledare om du har frågor eller vill anmäla dig:

Anna Karlsson, pastor, telefon 070-627 28 75
Andreas Lorentzon, ungdomsledare, telefon 070-637 56 37