Konfirmation

I år har vi gemensam konfirmandgrupp med Allianskyrkan och Pingstkyrkan. Vi kommer att använda ett material som heter ”Lukas & jag” där vi tar vår utgångspunkt i Lukasevangeliet. Genom att följa Lukas berättelse utforskar vi om Jesus är värd att tro på och följa i vår tid.

Gruppen kommer att träffas på torsdagar ca kl. 16-18. Vi inleder med en hajk den 28-30 september. Hajken avslutas med gudstjänst i Missionskyrkan där konfirmanderna blir presenterade, får sina biblar och får förbön.

Vi låter dig ställa dina egna frågor om livet, tro, Gud och varför. Vi presenterar kristen tro och vem Jesus är. Tillsammans funderar vi genom samtal och studier på vad som är viktigt och vad kristen tro kan innebära.

Konfirmationen är öppen för alla! Du behöver alltså inte vara medlem i någon annan av våra verksamheter för att vara konfirmand hos oss.

Senaste anmälningsdag för att delta i konfirmationsläsningen är den 11 september. Vill du veta mer är du välkommen på en informationsträff för konfirmander och föräldrar den 6 september kl. 19 i Allianskyrkan.

Vad innehåller konfirmationsläsningen?

  • regelbundna besök i församlingarnas gudstjänster
  • en hajk under hösten
  • ett längre läger under våren med konfirmander från andra platser

Ledare/lärare

Du är välkommen att ta kontakt med någon av oss ledare om du vill konfirmeras hos oss.

  • Anna Karlsson, pastor, telefon 0383-159 53
  • Lina Boqvist, ungdomsledare i Missionskyrkan