Vetlanda Missionskyrka - en kyrka som är öppen

Program

Läs mer

Aktuellt

2020-06-01 |

Öppen kyrka

Öppen kyrka söndagar kl. 18-19. Enskild bön och ljuständning. Välkommen in!

2020-04-22 |

Delta i gudstjänst via hemsidan

Delta i gudstjänst genom att se den här på hemsidan. Gudstjänsten läggs ut varje söndag klockan 10.

2020-03-31 |

Böneupprop!

Vi ber tillsammans varje dag klockan 12. Stanna upp där du är just då och be en kort bön.

2020-03-20 |

Församlingen viktig – även i tider som dessa

En intervju med Håkan Samuelsson som bland annat berättar om vilka aktiviteter som pausas och vilka som fortsätter.

Läs mer