Vetlanda Missionskyrka - en kyrka som är öppen

Program

Läs mer

Aktuellt

2020-05-05 |

Viktigt att du tar del av församlingsmötet

Vi vill påminna om vikten av att titta på församlingsmötet då det gäller anställning av ny personal i församlingen.

2020-04-22 |

Delta i gudstjänst via hemsidan

Delta i gudstjänst genom att se den här på hemsidan. Gudstjänsten läggs ut varje söndag klockan 10.

2020-04-22 |

Öppen kyrka

Öppen kyrka tisdag till torsdag klockan 10-11 och 18-19. Enskild bön och ljuständning. Välkommen in!

2020-03-31 |

Böneupprop!

Vi ber tillsammans varje dag klockan 12. Stanna upp där du är just då och be en kort bön.

Läs mer