Vetlanda Missionskyrka - en kyrka som är öppen

Program

Läs mer

Aktuellt

2023-04-04 |

Utbildning: Alla barn är lika olika

Söndag 7 maj bjuds ledare, föräldrar och andra intresserade in till en samling där vi pratar om olika NPF-diagnoser och ger tips till vuxna och ledare som har att göra med unga i behov av särskilt stöd.

2023-04-04 |

Loppis och vårbasar 22 april

Välkommen på loppis och vårbasar lördag 22 april kl. 10.00-13.00! Har du saker som du vill skänka till loppisen? Inlämning av föremål görs tors. 20 april kl. 18.00-20.00. Intäkterna från loppisen går till Equmeniakyrkans katastroffond.

2023-03-12 |

Nyfiken på, 16-19 mars

Program för helgen ”Nyfiken på” den 16-19 mars. Se alla tider, platser och medverkande här.

2023-02-15 |

Filmvisning: Frikyrkans historia

Frikyrkans historia har spelat en viktig roll för formandet av det svenska
samhället. Hon införde den demokratiska formen i Sverige och lade en grund
för kvinnans lika värde.

Läs mer