Vetlanda Missionskyrka - en kyrka som är öppen

Program

Läs mer

Aktuellt

2016-09-15 |

Start för Chorus!

Den 27 september startar Missionskyrkans kör Chorus. Du som vill sjunga en blandad körrepertoar både med och utan noter är varmt välkommen med!

2016-06-23 |

Stor avtackningsfest

Helgen den 11 och 12 juni var det avtackning i Vetlanda Missionskyrka för pastor Roland Frick och ungdomsledare Hilda Robertsson.

2016-03-30 |

Vi söker ungdomsledare!

Vi söker en ungdomsledare från hösten 2016. Välkommen med din ansökan!

2016-02-09 |

Medlemsavgift Equmenia

Nu är vi i full gång med alla våra olika aktiviteter i kyrkan igen. Därmed har det också blivit dags att betala in medlemsavgiften till Equmenia Vetlanda för år 2016.

Läs mer