Om oss

Du är hjärtligt välkommen till Missionskyrkan i Vetlanda.

Gudstjänsterna på söndagar är samlingar som fler och fler hittar till. Kanske beror det på att gudstjänsten är en mötesplats och att tillfälle ges att både söka kontakt med Gud och andra människor.

Varje vecka arrangerar Equmenia barn- och ungdomsaktiviteter för olika åldrar i kyrkan.

Församlingens gemenskap bygger inte på att vi tycker eller tror exakt likadant. Vi tillhör Kristus – därför hör vi ihop med varandra.

Vetlanda Missionskyrka tillhör i sin tur Equmeniakyrkan, ett samfund som finns i hela Sverige och där varje församling är självständig och fri.

Vi finns här.
Du är välkommen.