Ungdomsstyrelsen

Ungdomsstyrelsen träffas en gång i månaden och pratar om läget bland barn, ungdomar och ledare i våra Equmenia-grupper; planerar årsmöte; har hand om Equmenias statistik, medlemskap och ekonomi; visionerar om Equmenias framtid; och jobbar med olika projekt för att förbättra miljön och arbetet i Equmenia för alla som kommer hit.

Epost: ungdomsstyrelsen@vetlandamissionskyrka.com

Vi sitter i ungdomsstyrelsen

Jörgen S (ordf), Jonas R (kassör), Malte R (sekreterare), Simon L, Sofia Ö, Jens E, David K, Nicklas S, ungdomsledare, pastor

Kontakta ungdomsstyrelsen