Ungdomsstyrelsen

Ungdomsstyrelsen träffas en gång i månaden och pratar om läget bland barn, ungdomar och ledare i våra Equmenia-grupper; planerar årsmöte; har hand om Equmenias statistik, medlemskap och ekonomi; visionerar om Equmenias framtid; och jobbar med olika projekt för att förbättra miljön och arbetet i Equmenia för alla som kommer hit.

Epost: ungdomsstyrelsen@vetlandamissionskyrka.com

Vi sitter i ungdomsstyrelsen

Bosse U(ordf), Ronny Ö (kassör), Simon L, Martina A-S, Albin S, Elin R, Martin L, Jens E, Johanna W, Axel (ungdomsledare), Styrelsens representant

Kontakta ungdomsstyrelsen