Ungdomsstyrelsen

Ungdomsstyrelsen träffas en gång i månaden och pratar om läget bland barn, ungdomar och ledare i våra Equmenia-grupper; planerar årsmöte; har hand om Equmenias statistik, medlemskap och ekonomi; visionerar om Equmenias framtid; och jobbar med olika projekt för att förbättra miljön och arbetet i Equmenia för alla som kommer hit.

Epost: ungdomsstyrelsen@vetlandamissionskyrka.com

Följande personer ingår i ungdomsstyrelsen

Malte R (ordförande), Jörgen S (sekreterare), Simon L, Sofia Ö, David K, Nicklas S, Ellen U, Veronica E, ungdomsledare, pastor

Dessutom är Jonas R vald till kassör,

Kontakta ungdomsstyrelsen