Historik

Den 10 oktober 1859 samlades några trosbröder hos kyrkvärden Johannes Samuelsson i Flugeby brunn. Vid denna samling bildade man Hvetlanda Traktatsällskap, dagens Vetlanda Missionsförsamling.

Namnet ändrades år 1866 till Hvetlanda missionsförening och i samband med namnändringen  gick man in som en biträdesförening till Jönköpings missionsförening.

År 1913 bytte föreningen namn till Vetlanda Missionsförsamling och två år senare, år 1915, anslöt församlingen sig till Svenska Missionsförbundet. Jönköpings missionsförening gick däremot med i Svenska Alliansmissionen vilket gjorde att vår församling tillhörde två olika förbund. Först år 1957 begärde vi utträde ur Svenska Alliansmissionen. År 2009 firade Vetlanda Missionsförsamling 150-årsjubileum.

(Uppgifterna ovan är hämtade från boken ”Tusen år i Vetlanda”)

År 2013 bildade Svenska Missionsförbundet, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan en ny kyrka tillsammans. Den heter Equmeniakyrkan. Vetlanda Missionskyrka heter fortsatt Missionskyrkan och är en del av Equmeniakyrkan. Det gemensamma ungdomsförbundet heter Equmenia och SMU i Vetlanda bytte år 2013 namn till Equmenia Vetlanda.

Equmeniakyrkan är en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen.

Från Missionshus till kyrka

Från början träffades församlingen i hemmen eller i brunnssalongerna i Flugeby och Alsborg, men redan hösten 1862 byggde man det första missionshuset på en tomt som tillhörde hemmanet Mogärde. När väckelsen drog fram genom bygden blev missionshuset för litet. Man rev huset och byggde ett nytt som invigdes i september 1877. År 1972 ändrades namnet till Missionskyrkan. Idag ligger polishuset på tomten där den första missionskyrkan låg.

Tornet

Många av dagens vuxna församlingsmedlemmar har vuxit upp med ”Tornet”. Församlingen köpte år 1965 en grannfastighet med ett tornliknande trapphus – därav namnet Tornet. I Tornet rymdes all barn- och ungdomsverksamhet liksom barntimmessamlingar och SIA-verksamhet.

Ny kyrka år 1980

Behovet av en ny kyrka var dock stort och under 70-talet förverkligades planerna på en ny kyrka. Tomten som gamla kyrkan stod på har tillhört församlingen sedan år 1874.  Förutom Tornet hade församlingen köpt till ytterligare en tomt i kvarteret. Dagens kyrka står fortfarande i detta kvarter, men inte på samma plats som den gamla Missionskyrkan som låg där dagens polishus finns.

Palmsöndagen år 1980 invigdes den nya Missionskyrkan.

Verksamheten på 1900-talet

Verksamheten har växlat under åren, men än i dag finns syföreningen kvar. Den startade år 1865 och har samlat in pengar till flera olika insamlingsländer.

Söndagsskolan

Barn- och ungdomsverksamheten har alltid varit viktig. År 1874 startade söndagsskolan i missionshuset och vid sekelskiftet hade man 12 olika klasser med totalt 300 barn. Föreståndare var J Plym-Forshell. Under flera år hade man också söndagsskola i Alsborg. År 1945 gick 375 barn i söndagsskola, varav 200 i Alsborg.

SMU

År 1965 slog man samman tre olika föreningar till SMU, Svenska Missionsförbundets Ungdom.

  • En flickförening – bildades år 1878 och sydde till missionen i Kina
  • En juniorförening – startade år 1919
  • Våra Pojkar – startade år 1937

Sång och musik

Det har alltid funnits ett rikt musikliv i församlingen med bland annat en musikförening och kör. FM-Brass bildades 1977.