Vetlanda Kristna Ungdomsråd, VKU

VKU är ett ungdomsråd och träffpunkt för de anställda som jobbar med ungdomar i kyrkorna i Vetlanda kommun.

VKU har tre huvudansvarsområden:

  • synkronisera ungdomsarrangemangen i kommunens kyrkor för att så lite som möjligt ska krocka och på så sätt öppna för möjligheten att delta i varandras arrangemang
  • stötta och uppmuntra de kristna skolgrupperna i kommunen, främst högstadiet och gymnasiet
  • anordna gemensamma arrangemang så som tonårsträffar, ungdomsmöten, konserter, träffar för unga vuxna med mera.

Vetlanda Missionskyrkas och Equmenia Vetlandas kontaktperson i VKU är ungdomsledaren.

VKU