Utbildning: Alla barn är lika olika

Publicerat 2023-04-04

ALLA BARN ÄR LIKA OLIKA –  att möta unga i behov av särskilt stöd.

Söndagen 7 maj kommer Sara Lundman från Equmenia Öst till Vetlanda och håller kursen ”Alla barn är lika olika”.

Efter gudstjänsten bjuds ledare, föräldrar och andra intresserade in till en samling där vi pratar om olika NPF-diagnoser och ger tips till vuxna och ledare som har att göra med unga i behov av särskilt stöd.

Under utbildningstillfället kommer du som ledare att få:

  • Information om NPF-diagnoser (ex. ADHD, autism m.m.)
  • Möjlighet att utbyta tankar, utmaningar och idéer
  • 10 konkreta tips!

Datum: Söndag 7 maj

Plats: Vetlanda Missionskyrka

Tid: Efter gudstjänst

För vem: Ledare, föräldrar och andra intresserade

Anmälan: Till ungdomsledare Andreas på 070-637 56 37 (senast torsdagen 4 maj)

Mat: Ja, vi kommer äta lunch tillsammans. Anmäl din specialkost.

 

Varmt välkommen!