Filmvisning: Frikyrkans historia

Publicerat 2023-02-15

Vetlanda Missionskyrka visar filmen

FRIKYRKANS HISTORIA

av Fredrik Lindé

Frikyrkans historia har spelat en viktig roll för formandet av det svenska
samhället. Hon införde den demokratiska formen i Sverige och lade en grund
för kvinnans lika värde, hon har bedrivit ett omfattande socialt arbete, kämpat
för religionsfrihet och stått för kulturell bildning. Men hennes historia har
samtidigt utelämnats ur den svenska historieskrivningen och är för många en
okänd historia. I filmen Frikyrkans historia får du möta en berättelse som också
kantats av utmaningar, svårigheter och skandaler. Idag står frikyrkan inför
frågan om hennes överlevnad.

I samband med filmen blir det fika och samtal.

TORSDAG 16 FEBRUARI KL. 19:00