Ingegerd Nilsson, administratör

 

Telefon 0383-159 53

E-post: ingegerd.nilsson@vetlandamissionskyrka.com

 

Kontakta Ingegerd Nilsson