Bilbaneracing

Bilbanesäsongen är avslutad.

Om du vill åka på vår Scalectric bilbana vänligen ta kontakt!

Bosse, 0709-26 19 54