Viktigt att du tar del av församlingsmötet

Publicerat 2020-05-05

Vi vill påminna om vikten av att titta på församlingsmötet då det gäller anställning av ny personal i församlingen.

Personal kan inte anställas utan beslut av församlingsmöte så förslaget är att styrelsen får i uppdrag att anställa ny ungdomsledare. Har du några frågor vill vi att du kontaktar ordförande Håkan Samuelsson eller pastor Anna Karlsson.

Här ser du mötet: http://www.vetlandamissionskyrka.com/detta-hander/ljudarkivet/

Lösenord: ordet

Punkten om anställning kommer 13:50 in i sändningen.