Inget tisdagscafé i Missionskyrkan

Publicerat 2020-03-13

Mot bakgrund av situationen med coronaviruset ställer vi in tisdagscaféerna med omedelbar verkan. I ett första skede ställer vi in mars månad ut och därefter tar vi nya beslut. Detsamma gäller Onsdagsträffen.

Gudstjänsten söndagen den 15 mars hålls som vanligt men med extra noggrann handhygien i värdgruppen. Beslut om kommande gudstjänster med mera kommer att tas på styrelsemöte nästa vecka.

/Styrelsen i Vetlanda Missionsförsamling