Församlingen viktig – även i tider som dessa

Publicerat 2020-03-20

Församlingen beslutade den 27 mars att ställa in alla gudstjänster med omedelbar verkan efter regeringens beslut att förbjuda allmänna sammankomster med fler än 50 personer. 

Inspelningar av gudstjänster finns att tillgå via församlingens hemsida.

När det gäller Equmenias barn- och ungdomsverksamhet fortsätter den tills vidare som vanligt.

– Här följer vi noga utvecklingen och de beslut som fattas kring grundskolans verksamhet i kommunen, säger Håkan som betonar vikten av församlingens uppgift, också när det handlar om gemenskap och samhörighet.

– Församlingens uppgift är nog viktigare än vi tror. Vi vill vara en församling som möter behov. Den som upplever oro ska veta att man är varmt välkommen att kontakta oss, både anställda och oss i styrelsen. Besöksgruppen trappar också upp sitt arbete och kommer att ringa fler och oftare. Vi inventerar också vilka i församlingen och dess närhet som behöver extra stöd. Församlingens diakon Birgitta Johansson samordnar mycket av detta arbete och henne är man också välkommen att kontakta.

Även den inplanerade vårloppisen och församlingsdagen skjuts på framtiden. Hur det blir med konfirmation, glasscafé och scoutläger får tiden utvisa. Eftersom situationen förändras dag för dag betonar Håkan Samuelsson vikten av att församlingen också har en följsamhet och kan fatta nya beslut när så behövs. På församlingens hemsida finns uppdateringar att följa.

– Det vi ser är att hela den här situationen kraftigt påverkar församlingens ekonomi. Det beror på minskade intäkter från cafeterian, kollekten och uteblivna aktiviteter såsom vårloppisen. Därför välkomnar vi ett ökat och regelbundet offrande så att vi även genom de här tiderna klarar av våra fasta ekonomiska åtaganden.