Böneupprop!

Publicerat 2020-03-31

Vi ber tillsammans varje dag klockan 12. Stanna upp där du är just då och be en kort bön.

Har du mer tid få du gärna be mer.

Vi ber för vår församling, vår stad, vårt land och vår värld i dessa coronatider: Herre förbarma dig.