Alphakurs till hösten

Publicerat 2022-06-22

I höst startar Vetlanda Missionskyrka upp en Alphakurs. Välkommen att vara med! Första gången, tisdagen den 20 september 18:00, är ett prova på-tillfälle och då du får bestämma dig för om du vill vara med på hela kursen. Ta med en vän och kom!

Vad är Alpha?

Alphakursen är till för alla som vill fundera och reflektera kring livet och dess mening. Det är en plats där människor kan komma och koppla av, äta, lyssna och dela sina tankar.

Vem är Alpha för?

Alphakursen är till för alla, och speciellt anpassad för människor som inte är vana kyrkobesökare.

Hur ser en träff ut?

En Alphaträff består av tre delar. Varje träff inleds med en måltid. Därefter hålls ett föredrag, antingen muntligt eller via film, utifrån livets frågor och kristendomens svar. Slutligen är det dags för samtal i smågrupper där varje deltagare kan ställa frågor och bidra med sina åsikter.

Hur är kursen upplagd?

Alpha pågår fram till i början av vårterminen med träffar varannan tisdag där vi varje gång tittar på en ny aspekt av den kristna tron. Exempel på ämnen som tas upp: Vem är Jesus?Hur ska jag kunna tro? och Vad ska jag med kyrkan till?.

Hur anmäler jag mig?

Anmälan till prova på-träffen 20 september skickar du till anna@vetlandamissionskyrka.se där du skriver med ditt namn och ev. specialkost.
Där kan du anmäla dig till hela kursen.

Har du frågor så kontakta pastor Anna Karlsson.